20th Annual Run for the Roses
10K Run / Walk

Ames, Iowa
October 29, 2006

Results by Stephanie Bridges

5K Results here

Click on the "pace" links to move about through the results. Use the Find option of your Web Browser to find the performance of a specific individual.

"*" indicates females
 OVERALL CLASS
 PLACE  PLACE  FINISHER                  TIME  PACE
 Pace: [ 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top ]  
 
   1   1  Alex Whitesell, 18, Ames IA          32:49  5:17
   2   1  Hillary Samoei, 22, Fort Dodge IA       33:04  5:20
   3   2  John Ricardi, 20, Ames IA           33:19  5:22
   4   2  Zach Mcfall, 18, Ames IA           33:52  5:27
   5   3  Ben Murphy-Baum, 18, Ames IA         35:28  5:43
   6   4  Carl Raum, 19, Fort Dodge IA         35:36  5:44
   7   5  Ryan Pesch, 17, Ames IA            35:56  5:47
   8   3  Barnabas Dyedi, 20, Fort Dodge IA       36:00  5:48
   9   4  Greg Bell, 20, Fort Dodge IA         36:58  5:57
 
 Pace: [ 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top ]  
 
  10   6  John Venner, 17, Boone IA           37:41  6:04
  11   1  Lisa Marshall*, 38, Granger IA        37:52  6:06
  12   1  Myron Peto, 35, Ames IA            38:12  6:09
  13   1  Matt Thatcher, 31, Ames IA          38:24  6:11
  14   5  Nicolas Howard, 20, Ames IA          39:21  6:20
  15   2  Chris Ihle, 32, Story City IA         39:46  6:24
  16   6  Henry Carney, 20, Ames IA           39:51  6:25
  17   1  Christine Komjathy*, 20, Ames IA       39:54  6:26
  18   1  Todd Haugen, 43, Story City IA        39:58  6:26
  19   7  Brandon Rowley, 18, Fort Dodge IA       40:11  6:28
  20   2  John Banatine, 41, Ames IA          40:34  6:32
  21   1  Dave Fitz, 51, Ames IA            40:38  6:33
  22   2  Tim Axxxx, 36, Ames IA            40:53  6:35
  23   1  Garrett Dancik, 26, Ames IA          41:24  6:40
  24   7  Nicholas Retzl, 22, Ames IA          41:54  6:45
  25   8  Gabe Wilson, 20, Ames IA           42:26  6:50
  26   1  David Schulte, 59, Granger IA         43:01  6:56
  27   3  Jim Turner, 30, Urbandale IA         43:17  6:58
  28   2  Rick Hagan, 56, Urbandale IA         43:18  6:58
  29   3  Dave Lenhart, 41, Ankeny IA          43:22  6:59

 Pace: [ 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top ]  

   30   9  William Lockray, 21, Ames IA         43:28  7:00
  31   1  Ricardo Salvador, 49, Ames IA         43:38  7:02
  32   1  Jennifer Masini*, 34, Ames IA         43:42  7:02
  33   3  Donald Williams, 58, Cedar Falls IA      44:00  7:05
  34   1  Molly Lohry*, 19, Ames IA           44:41  7:12
  35   4  Gary Munkvold, 42, Ames IA          45:04  7:16
  36   4  Joel Beane, 59, Marshalltown IA        45:05  7:16
  37   1  Beth Henriksen*, 50, Ames IA         45:12  7:17
  38   8  Brian Alberto, 19, Ames IA          45:23  7:19
  39   5  Richard Martin, 57, Ames IA          45:26  7:19
  40   2  Casey Showalter, 45, Altoona IA        45:35  7:21
  41   2  Meghan Schumacker*, 31, Altoona IA      45:52  7:23
  42   3  Michael Long, 46, Ames IA           46:09  7:26
  43   9  Matt Burkhalter, 19, Ames IA         46:10  7:26
  44   2  Hans Schafer, 25, Bettendorf IA        46:16  7:27
  45   3  Daren Nelson, 39, Ottumwa IA         46:19  7:28
  46  10  Christopher Sigmund, 20, Ames IA        46:45  7:32
  47  11  Daniel Heun, 20, Ames IA            46:55  7:33
  48   2  Julie Johnston*, 22, Ames IA         46:56  7:34
  49   3  Bryan Cain, 29, Spirit Lake IA        47:00  7:34
  50   1  Patty Croonquist*, 48, Fort Dodge IA     47:12  7:36
  51   5  Joe Hrdlicka, 40, West Des Moines IA     47:17  7:37
  52  10  Jacob Holen Holen, 19, Ames IA         47:27  7:39
  53  12  Royce Woodroffe, 20, Fort Madison IA      47:51  7:42
  54  11  Nathan Wieseler, 19, Ames IA          47:51  7:42
  55   6  George Hafkey, 56, Grinnell IA        48:19  7:47
  56   4  John Fitzsimmons, 37, Ankeny IA        48:23  7:48
  57  12  Andy Dorman, 19, Ames IA            48:26  7:48
  58   2  Warren Peterson, 53, Ackworth IA       48:29  7:49
  59   5  Darren Herrold, 35,              49:07  7:55
  60   6  Kevin Roe, 41, Ames IA            49:10  7:55
  61   4  Michael Lee, 47, Ames IA           49:24  7:57

 Pace: [ 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top ]  

  62   1  Shari Osier*, 40, Bondurant IA        49:50  8:02
  63   2  Nancy Harvey*, 53, Ankeny IA         49:54  8:02
  64   6  Bill Gross, 38, Ames IA            50:11  8:05
  65   3  John Curtin, 50, Des Moines IA        50:22  8:07
  66   7  Steve Pecenka, 56, Boone IA          50:27  8:08
  67   7  Sean Cordes, 43, Ames IA           50:46  8:11
  68   2  Gretchen Juber*, 18, Ames IA         50:54  8:12
  69  13  Eric Almeida, 21, Ames IA           50:54  8:12
  70   2  Claire Andreasen*, 49, Ames IA        50:55  8:12
  71   3  Carley Joens*, 18, Ames IA          51:35  8:18
  72   4  Niranjana Gowdra, 34, West Des Moines IA   52:06  8:23
  73   4  Dirk Whitebreast, 26, Lawrence KS       52:13  8:25
  74   3  Mitchell Mcgonigal*, 30, Hubbard IA      52:14  8:25
  75   8  John Pleasants, 57, Ames IA          52:15  8:25
  76   5  Doug Schonhorst, 31, Huxley IA        52:22  8:26
  77  13  David Tapper, 19, Ames IA           52:33  8:28
  78  14  Heath Schechinger, 23, Ames IA         52:34  8:28
  79   3  Heidi Mahoney*, 21, Ames IA          52:36  8:28
  80   7  Corey Rumann, 37, Ames IA           52:53  8:31
  81   6  Ryan Martin, 33, Ames IA           52:56  8:32
  82   4  Angie Mcgrath*, 20, Ames IA          52:59  8:32
  83  15  Stith Wiggs, 20, Ames IA            53:23  8:36
  84   4  Jeffrey Beetham, 51, Ames IA         53:23  8:36
  85   5  Thomas Sterns, 52, Ft Dodge IA        53:33  8:38
  86  14  Tayte Askelsen, 19, Ames IA          54:01  8:42
  87   1  Kecia Goodman*, 29, Ames IA          54:05  8:43
  88   3  Catherine Burke*, 49, Forest City IA     54:30  8:47
  89   4  Jessica Bernard*, 19, Ankeny IA        54:49  8:50
  90   2  Nicola Bowler*, 37, Ames IA          55:07  8:53
  91   7  Dong-Gill Kim, 33, Ames IA          55:26  8:56
  92   1  Patrick Gilchrist, 70, Ames IA        55:31  8:57

 Pace: [ 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top ]  

  93  16  Shane Griffith, 20, Ames IA          56:05  9:02
  94   2  Mary Lynch*, 40, Ames IA           56:44  9:08
  95   2  Jill Geissler*, 25, Clear Lake IA       56:46  9:09
  96   4  Jeanne Serb*, 33, Ames IA           57:49  9:19
  97   3  Kanlaya Jintanakul*, 25, Ames IA       57:53  9:19
  98   3  Julie Price*, 40, Forest City IA       58:00  9:20
  99   8  Jim Scholbrock, 39, Lake Mills IA       58:16  9:23
  100   4  Aileen Averion*, 25, Ames IA         58:18  9:23
  101   3  Julie Larson*, 51, Ames IA          58:18  9:23
  102   8  Jim Turner, 30, Urbandale IA         58:23  9:24
  103   5  Melissa Wickham*, 21, Ames IA         58:29  9:25
  104   1  Don Muff, 69, Ames IA             59:11  9:32
  105   5  Katarina Hampton*, 25, Forest City IA     59:31  9:35
  106   5  John Barker, 45, Story City IA        59:32  9:35
  107   6  Christal Swenson*, 20, La Vista NE      59:50  9:38
  108   7  Becky Swenson*, 24, La Vista NE        59:50  9:38
  109   6  Kathryn Skowronski*, 25, Ames IA      1:00:14  9:42
  110   8  Sandra Barnard*, 22, Ames IA        1:00:54  9:49
  111   4  Jan Schmitt*, 45, Alleman IA        1:01:18  9:52
 
 Pace: [ 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top ]  

  112  15  Ian Barker, 19, Ames IA           1:02:12 10:01
  113   5  Elizabeth Brock*, 18, Ames IA        1:02:56 10:08
  114   9  Morgan Baldwin*, 23, Ames IA        1:02:59 10:09
  115   3  Elizabeth Wade*, 35, Ames IA        1:03:00 10:09
  116   5  Ryan Comes, 28, Newton IA          1:03:22 10:12
  117   6  Jessica Wenck*, 17, Ankeny IA        1:05:00 10:28

 Pace: [ 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top ]  

  118  10  Collin Ramsey*, 23, Earlham IA        1:09:06 11:08
    
6 finishers Women 14-19
10 finishers Women 20-24
6 finishers Women 25-29
4 finishers Women 30-34
3 finishers Women 35-39
3 finishers Women 40-44
4 finishers Women 45-49
3 finishers Women 50-54
15 finishers Men 14-19
16 finishers Men 20-24
6 finishers Men 25-29
8 finishers Men 30-34
8 finishers Men 35-39
7 finishers Men 40-44
5 finishers Men 45-49
5 finishers Men 50-54
8 finishers Men 55-59
1 finishers Men 65-69
1 finisher Men 70 and over
39 Women finishers
79 Men finishers

Top